讲365直播,看历史知识,尽在讲历史网

水浒第一好汉鲁智深:慷慨仗义 最后是如何圆寂?

来源:讲历史2018-01-12 14:51:12责编:晨晨人气:
字号:小号|大号
【内容导读】花和尚鲁智深是家喻户晓的水浒名人,他慷慨仗义,古道热肠,弃前程而不顾义助金翠莲;他兄弟情深,义薄云天,舍性命而不要冒死救史进;他大智若愚,洞察世事,却富贵而不取…

huāshàngzhìshēnshìjiāxiǎodeshuǐmíngrén,kāngkǎizhàng,dàocháng,qiánchéngérzhùjīncuìliánxiōngqíngshēn,báoyúntiān,shěxìngmìngéryàomàojiùshǐjìnzhìruò,dòngcháshìshì,quèguìérchéngzhēn zhèyàngwèizài shuǐchuán zhōngjìnwánměiderénzuìzhōngzuìwéiyuánmǎndefāngshìkāilefēnràodechénshì, jīnfāngzhīshì dezhìhuìxiūchéngzhèngguǒ,zhōngyuánmǎn ránérpāokāixuánhuàndecǎi,zàizhìshēnjìnwánměidexièzhīzhōng,yáokànjiāngquèxiànlexiēxúnchángzhīchù,xiěchūláizhūjun1gòngyánzhī,tànqiúzhìshēndezhēnzhèngyīn 

shǒuxiān,qiěkànxiàzhìshēnyuándequánguòchéng:

qiěshuōzhìshēnsōngzàizhōngchùxiētīnghòu,kànjiànchéngwàijiāngshānxiù,jǐngfēicháng,xīnzhōnghuān shìyuèbáifēngqīng,shuǐtiāngòng,èrrénzhèngzàisēngfáng,shuìzhìbàn,tīngjiāngshàngcháoshēngléixiǎng zhìshēnshìguān西hàn,céngshěngzhèjiāngcháoxìn,zhīdàoshìzhànxiǎng,zéirénshēng,tiàojiānglái,lechánzhàng,zhe,便biànqiǎngchūlái zhòngsēngchīlejīng,dōuláiwèndào: shīwéi?gǎnchūchù? zhìshēndào: jiātīngzhànxiǎng,dàiyàochūshā  zhòngsēngdōuxiàojiāngláidào: shīcuòtīngle!shìzhànxiǎng,nǎishìqiántángjiāngcháoxìnxiǎng  zhìshēnjiànshuō,chīlejīng,wèndào: shī,zěnhuànzuòcháoxìnxiǎng? nèizhòngsēng,tuīkāichuāng,zhǐzhecháotóu,jiàozhìshēnkàn,shuōdào: zhècháoxìnliǎngfānlái,bìngwéishí jīncháoshìyuèshí,dāngsāngèngshícháolái yīnshīxìn,wèizhīcháoxìn  zhìshēnkànle,cóngxīnzhōngrán,pāizhǎngxiàodào: ǎnshīzhìzhēnzhǎnglǎo,céngzhǔjiāyán,dàoshì féngxiàérqín ,ǎnzàiwànsōnglínshā,huózhuōlexiàhóuchéng
 érzhí ,ǎnshēngqínfāngjīnzhèngyīngle tīngcháoéryuán,jiànxìnér ,ǎnxiǎngféngcháoxìn,dāngyuán zhòngshàng,ǎnjiāwèn,huànzuòyuán? nèizhòngsēngdào: shìchūjiārén,háishěngménzhōngyuán便biànshì? zhìshēnxiàodào: ránnǎihuànzuòyuán,jiājīndāngyuán fánǎnshāotǒngtānglái,jiā  nèizhòngsēng,dōuzhīdàoshuōshuǎ,yòujiànzhèbānxìng,gǎn,zhīhuàndàorénshāotānglái,zhìshēn huànleshēndesēng,便biànjiàoxiàjun1xiào: bàosònggōngmíngxiānfēng,láikànjiā  yòuwènnèizhòngsēngchùtǎozhǐ,xiělepiānsòng,tángshàngzhuōchán,dāngzhōngzuòle fénhǎoxiāng,fànglezhāngzhǐzàichánchuángshàng,diéliǎngzhījiǎo,zuǒjiǎozàiyòujiǎo,rántiānxìngténgkōng sònggōngmíngjiànbào,yǐnzhòngtóulǐngláikànshí,zhìshēnzuòzàichánshàngdòngle sòngyuē:

píngshēngxiūshànguǒ,zhīàishārénfànghuǒ dùnkāijīnshéng,zhèchěduànsuǒ !qiántángjiāngshàngcháoxìnlái,jīnfāngzhīshì 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>鲁</rb><rt>lǔ</rt><rb>智</rb><rt>zhì</rt><rb>深</rb><rt>shēn</rt>:<rb>慷</rb><rt>kāng</rt><rb>慨</rb><rt>kǎi</rt><rb>仗</rb><rt>zhàng</rt><rb>义</rb><rt>yì</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>圆</rb><rt>yuán</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt>?

shūzhōngshénhuàdecǎiwéizhìshēnzhīxiāngshàngledàoliàngdejīnbiān,dànruòhuíguīdàoxiànshíshèhuì,zhìshēnzhī便biànbiànshuò,yúnzhòngzhòng jiēxiàláimen便biàntànjiūzhìshēnnéngdezhǒngyīn:

,bìng 

xīngěng nǎogěng nǎochūxuèdōushìgāozhìmìngxìngbìng,érzhìshēnshēnxíngpiānpàng,shìjiǔmìng,shànshídān,ròuwéizhǔ,shǔlèibìngdegāowēirénqún shìqián,zhìshēnzàishuìmèngzhōngránjīngxǐng,chǎn,zhèzhǒngjīngshéndejīngzhàrándelièyùndòng,zàochéngxuèbāndetuōluòsāi,shìyòuxīngěng nǎogěngdezhòngyàoyuányīn érshéténgbànjīnjìnhòudegāowēn,huìzàochéngshēnshuǐfèndejìnliúshī,使shǐxuèzhānchóuzēngjiā,jiāxīngěng nǎogěngdeshēng yīn,zhìshēnxīnxuèguǎnbìngdenéngxìngshìcúnzàide dàndāngshíqíngkuàngláikàn,zhìshēnshìzàiwéiqīng,zhuàngtàiliánghǎodeqíngkuàngxià,míngquèbiǎoledāngwǎnyuándeyuàn,bìngqiěxiěyǒuzuòwéiyánde,zhèzhǒngyǒuhuádeyuánbìngzhèngpèngqiǎoshēngzàidegàiyīnggāishìfēichángxiǎode,zhèjiùhǎotiàolóushāderén,bànkōngzhōngyòuránxīnzāngbìngyàng,zhèzhǒnggàishìcúnzàide,dànwēiwēi érqiěháiyīnggāimíngquèdeshì,zhìshēnshìzàitīngcháoxìnzhīshēng,dùn tīngcháoéryuán,jiànxìnér zhīhòu,cáilínshízuòchūyuánjuédìngde,érbìngfēishìgǎnjiàoshēnshì mìngzhìcháocáizuòchūjuédìngde chéngnǎishìsēngréndezuìgāojìngjiè,zhìshēnshìjuéduìhuìshénshèngdeshìqíng,zuòwéiyǎngàibìngzhèngdehuǎng,érqiězhìshēnguàndewéirén,huìwéiérshuōhuǎng suǒ,zhìshēnbìngdenéngxìngběnpáichú 


èr,shā

shāyòufènwéiliǎngzhǒngqíngkuàng,zhǒngshìmíng,zhìshēndeshēnshǒu,xiǎngyàozàijīngdòngpángréndeqíngkuàng,shénzhīguǐjiàochúdiàozhìshēn,kǒng shuǐchuán zhōngháiméiyǒurénnénggòuzuòdào shèngxiàdejiùzhīshìànhàile hángzhōucéngjīngshìfāngxīnjīngyíngdezhòngzhèn,jiānfāngdecáncúnshìpángēncuòjiē,zhànzhīhòushíháiwèinéngwánquánqīngchú,mendāngzhōnghěnyǒunéng便biànyǐnliùzhōng érqiěcóngfāngshífènchǒngxìngdeguóshīdèngyuánjiàoshìsēngrénláikàn,shàngzàifāngguózhōngdewèi,zhōngxīnzhuīsuífāngdesēngrényīnggāizàishǎoshù zhìshēnzuòwéishēngqínfāngzhīrén,ránbèifāngdǎngshìwéiyǎnzhōngdìng ròuzhōng,hènshāzhīérhòukuài,dànàiguānbīngdeqiángshìzhènzhìshēngāoqiángdeběnlǐng,zhígǎnqīngwàngdòng dāngmentīngzhìshēnyuánzhīyánshí,shídàozhèshìchúdiàozhìshēndeliáng,便biànchènshìzàizhìshēndechájiǔ,huòzhělíndetāngshuǐzhōngànshènyào,liúhénjiāngzhìshēnmóuhàixíngzhīzhōng zhìshēnduìzhōngdeyuánzhīyánshìshēnxìnde,kěndìnghuìjiānjuézhíháng,dànyǒunéngzuòdàotiānmíng,ránhòupāizheguāngtóuxiàodào: zhíniángzéi,yuánláishìjiācuòhuìle! dànruòyǒurénzàizhōngànzuòshǒujiǎo,mezhìshēnzhī便biànchéngletóuyuānàn fāngcándǎngyòngzhìshēndeyuánzhīyánchènzuòshǒujiǎoshìwánquányǒunéngde,érqiědāngshídeshījiǎnshùwèinéngjiǎnchūxiēshūdeyào,gèngkuàngdāngshírénmenzhèngchénjìnduìzhìshēnzuòhuàchéngdemángchóngbàizhīzhōng,wánquánhuìduìrènnéngdezhūchǎnshēngzhì xiōngshǒuyòngzhìshēndeyuánzhīyán,néngdàoshāzhìshēndede,yòunéng使shǐquánshēnér退tuì,wèiliǎng 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>鲁</rb><rt>lǔ</rt><rb>智</rb><rt>zhì</rt><rb>深</rb><rt>shēn</rt>:<rb>慷</rb><rt>kāng</rt><rb>慨</rb><rt>kǎi</rt><rb>仗</rb><rt>zhàng</rt><rb>义</rb><rt>yì</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>圆</rb><rt>yuán</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt>?

sān,shā

huāshàngzhìshēn宿xiǔhángzhōuliù,tīngjiāngshàngcháoshēngléixiǎng,wéizhànlèidòng,chǎn便biànyíng,bèipángrénzhù,fāngzhīnǎiqiántángjiāngcháoxìn wén cháoxìn èr,zhìshēnměngránxiǎngshīzhìzhēnzhǎnglǎolínbiéshíde féngxiàérqín,érzhí,tīngcháoéryuán,jiànxìnér ,xìnshīzhīyán shēnshòuzōngjiāohuàshēnchéngxiǎngyǐngxiǎngdezhìshēn,jìngránjiùwéigōngchéngyuánmǎnzhīdào,qiánchéngzhīzhìzuòhuà dāngshízhòngrénzhīwéizhìshēnshìyán,wéiyǒuzhìshēnběnrénxìnshìdàndàn,qiánchéngduì,biǎolezhījuéxīn yáokànjiāngdǎntuī,zhìshēnhěnyǒunéngxiàngxiáxiǎoshuōzhōngmiáoshùdeyàng,cǎiduànjīnglèidefānghuòshìshímǒuzhǒngyàoshāshēnwáng,shēnláizhuīqiúxiūhángdeyuánmǎn zhèzhǒngshěquèròushēnzhuīqiúchéngchéngshéndezhìgāojìngjiè,zàiduōzōngjiāozhōngdōucéngchūxiànguò,bèirènwéishìgōngyuánmǎndexiàngzhēng érqiězhèzhǒngyuánmǎnshìhěnjiǎngjiūshíde,cuòguòlemǒuyuán,hěnnéngyǒngyuǎndōudào shēnshòuwéiyǐngxiǎngdezhìshēn,yīnwéiqiánmiànde féngxiàérqín,érzhí èryándōubèiyìnzhèng,duìjiēxiàláide tīngcháoéryuán,jiànxìnér ránhuìshēnxìn zhìshēnshìmiànshàngshǒuqīngguījièzhīxiǎojiē,xīnzhōngquèdòngjīnghuázhīzhìdesēng,duìshìruòshénmíngdezhàohuànjiānxìn,ránhuìjiānjuézhíháng rénwéilesuǒxìndexìnniàn,zuòchūduōchāochūchángrénxiǎngxiàngdeshìqíng,gèngkuàngzhèjiànshìqíngzàikànláishìjiànzhìgāoshàngdeshì yáokànjiāngdiǎndōu怀huáizhìshēnshěshēng chéngdejuéjué,wéinéngquèdìngdeshìzhìshēnzhǒngfāngshìjiéshùledexìngmìng dànguǎnzěnmeshuō,zhìshēnwéiledexìnyǎngérshāchéngréndenéngxìngshìquèshícúnzàide gèngduōjīngcǎi,qǐngguānzhùyáokànjiāngdetiān:yáokànjiāng

zōngshàngsuǒshù,shízhízhuàngniándezhìshēnzhèngchángwángdenéngxìngběnwéilíng
bìngdenéngxìngcúnzài,dànyàotàiduōdeqiǎoxiàngpèi,gàirénzhíjiēshādenéngxìngběnméiyǒurénànsuàndenéngxìngjiào,yīngchāoguòle60%wéizhuīzhúxìnyǎngdezhìgāojìngjièérshíjiàn yuán denéngxìngjiào,guǒzàikǎodàozhìshēnzhǔguānshízhōngqiánglièdeyuányuàn,mezhǒngyīnhěnyǒunéng便biànshìzhìshēndezhíjiēyīn 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • “秋思之祖”曲状元马致远 马致远所著的杂剧

  马致远在元代的时候,其名气之大超乎想象,有着“曲状元”的美誉,和“关汉卿”、“白朴”、“郑光祖”一起被誉详情>>

  2017-10-19 14:58:33
 • 古代纸币如何防伪?元代制重法 清代印复杂图案

  我国是世界上最早使用纸币的国家,而元代是古代发行纸币最多的朝代。和现代的纸币一样,古人也为纸币的防伪操碎了心。“说起元代的纸币,在我们内蒙古地区发现得比较多。”内蒙古收藏家协会会员王蒙先生说,详情>>

  2017-09-23 09:22:38
 • 成吉思汗死因之谜 一代天骄成吉思汗居然死在美女手中

  成吉思汗,蒙古族的霸主,能征善战,打下大片的领土,建立蒙古帝国;远征欧亚各国,宣扬中华民族的威仪。毛泽东对成吉思汗的评价:一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。此言过低。成吉思汗实为千年风云第一人!详情>>

  2017-09-11 11:45:38
 • 史上在位时间最短的皇帝 ?仅当上一个时辰的皇帝就挂掉了

  皇帝是古代社会的最高统治者,一般从太子、王爷、大臣等这鞋人里诞生。无论是合理的传位继承还是谋朝篡位,往往要经历一场血雨腥风。当上皇帝虽能主宰别人的性命,但是皇帝也不是都能活的久远。在史书上,短命的详情>>

  2017-08-14 11:38:27
 • 什么是初夜权?中国古代的初夜权

  初夜权是欧洲贵族的一种权利,即是可以与比他低下的女人做第一次性交,夺取她的初夜。类似于中国古代后宫挑选的秀女、宫女的初夜在名义上都是属于皇帝的,就像人们常说的,后宫佳丽三千都是皇帝的私有物。但是欧详情>>

  2017-08-09 10:53:46
 • 作为奴隶 ?死后却有四个皇帝为其抬棺

  奴隶是个很低贱的职位,没什么尊严,生死性命皆不由得自己做主。然而却有这样一个女奴隶,死后却有四个皇帝为其抬棺,实在是历史罕见。这个奴隶就是豁阿黑臣,成吉思汗铁木真的女仆。豁阿黑臣,铁木真的父亲的奴详情>>

  2017-08-08 09:06:21
 • 元朝中期更换皇帝频繁:曾二十多年内换36个皇帝

  元朝的败亡,其主要原因在于其政治黑暗,民族歧视和政治压迫政策。统治集团内部争权夺利政局不稳,皇帝大多不理国政,贪图享受,腐化至极,经臣钩心斗角,欺上瞒下,朝廷横征暴敛,经济越来越衰,激起广大人民的详情>>

  2017-08-01 09:27:46
 • 元世祖的'马拉松运动':每年比赛 里程为90公里

  1896年,在雅典举行了第一届奥林匹克运动会,其中马拉松比赛项目的里程达到42 195公里,此后,这项运动一直延续至今。实际上,早在公元1287年,元世祖忽必烈就训练了一队能跑善行的禁军,为了检验 详情>>

  2017-07-20 22:24:29
 • 元代画家王蒙 王蒙山水画的特点

  王蒙,元代画家,在《明史》一书中有记载他的生平:王蒙,字叔明,他的父亲叫王国器,母亲是赵孟頫的女儿。因此他是南宋画家赵孟頫的外孙。十分擅长写文章,不拘一格,画画时,多是画山水画,而且擅长于刻画人物详情>>

  2017-07-20 13:33:25

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>